Historia

Killan syntysanat lausuttiin 21. helmikuuta 1970 tilaisuudessa, jossa joukko seuran entisiä jäseniä oli kokoontunut viettämään veljes- ja saunailtaa. Tällöin herätettiin ajatus, että olisi aiheellista perustaa seuran veteraanien yhteenliittymä.

Perustava kokous pidettiin kesäkuun 5. päivänä 1970 seuran majalla. Tällöin 26 entistä ja nykyistä seuran jäsentä päätti suuren innostuksen vallitessa perustaa NoU:n Veteraanikilta- nimisen vanhojen jäsenten kerhon.

Osanotto tapahtumiin on luonnollisesti vuosien ja vuosikymmenten aikana vaihdellut jonkin verran, mutta on pääosin ollut kuitenkin innostunutta ja vilkasta. Tarkoituksena on että killan jäsenistö, myös muilla paikkakunnilla asuvat, tuntevat edelleen olevansa seuran suurta perhettä, jota yhdistää vuosien tiivis urheiluseuratoiminta, yhteiset muistot ja kalliit perinteet.

Vuonna 1979 voimaan astuneen liikuntalain myötä veteraanikillasta tuli yksi pääseuran jaosto. Killan puheenjohtajina ovat vuosien saatossa toimineet Lauri Antero (1970-1980), Arvo Viljanen (1980-1985), Allan Rintala (1985-2001), Niilo Mustikkamaa (2002-2012) ja Ilpo Kauranen (2013-).

Kolmeksi vakiintuneen vuotuisen tapaamisen ohella kilta on juhlinut komeammin saavutettuja virstanpylväitä. Osanotto on ollut näihinkin vilkasta. Killan 20-vuotisjuhlat pidettiin syyskuussa 1990 Siuron Knuutilassa, kuten myös 30-vuotisjuhlat elokuussa 2000.

Killan 35-vuotista taivalta juhlittiin seuran majalla vuosikokouksen yhteydessä vuonna 2005. Nokian Veneilijöiden juhlatila Ankkuri toimi juhlatilana kiltalaisten kokoontuessa 40-vuotisjuhliin syksyllä 2010. Viimeisin juhlava tapahtuma oli vuosikokouksen yhteydessä seuran majalla pidetty 45-vuotisjuhla vuonna 2015.