Veteraanikilta

Veteraanikilta on perustettu vuonna 1970, tarkoituksenaan pääseuran aatteellinen ja taloudellinen tukeminen. Toinen tarkoitus on vanhan ”NoU-hengen” ylläpitäminen ja seuran perinteiden vaaliminen.

Veteraanikilta voi kutsua jäsenekseen 10 vuotta ansiokkaasti seurassa tai seuran hyväksi toimineen nykyisen tai entisen jäsenen. Killan nykyinen jäsenmäärä on 94 jäsentä.

Kilta järjestää jäsenilleen retkiä ja muistaa merkkipäiviään viettäneitä ja poisnukkuneita. Killan järjestämiin vuosittaisiin tapahtumiin kuuluu talvipäivän vietto maaliskuun puolivälissä seuran majalla Alisenjärven rannalla.

Alkukesän retki tehdään vaihteleviin kohteisiin kesäkuun alkupuolella. Retkikohteista toivotaan kiltalaisilta ehdotuksia.

Syyskuussa kokoonnutaan seuran majalle vuosikokoukseen, jossa valitaan henkilöt johtokuntaan. Johtokuntaan kaivataan myös uusia jäseniä.

Jäsenhankinta on tärkeää ja nykyisiltä jäseniltä toivotaankin ehdotuksia henkilöistä, jotka voisivat tulla kyseeseen uusiksi killan jäseniksi. Heitä ovat pitkäaikaiset seuran jäsenet, jotka ovat osallistuneet aktiivisesti seuran toimintaan.

Yksi tärkeä toiminnan muoto on erilaiset muistamiset. Killan johtokunta pyrkii huolehtimaan siitä, ettei kukaan pääse unohtumaan, kun NoU-veteraani viettää merkkipäiväänsä. Myös suruviestin hetkellä, on veteraanikillan ikävä, mutta kunniakas tehtävä muistaa poisnukkunutta.

Toinen muistamisen muoto on nuorten urheilijoiden saavutusten huomioiminen. Heille kilta jakaa stipendejä jaostojen ehdotusten perusteella. Tapauskohtaisesti kilta voi tukea pääseuraa myös muuten taloudellisesti.