Veteraanikilta


Veteraanikillan johtokunta 2018-2019

ASEMA NIMI PUHELINNRO SÄHKÖPOSTI
Puheenjohtaja Ilpo Kauranen 045 2353 638
Sihteeri / Rahastonhoitaja Pirkko Peura 040 7094 446 pirkko.peura(at)kolumbus.fi
Jäsen Raila Niemi 040 8328 620
Jäsen Pekka Aarnivala 040 0914 943 pekka.aarnivala(at)gmail.com
Jäsen Tuula Pensasmaa 040 7563 344

Yhteyshenkilönä toimii sihteeri Pirkko Peura.

Hattulan kesäretken 2019 osallistujat

Veteraanikillan kesäretken 2019 osallistujat yhteiskuvassa. Retki suuntautui Hattulan-Lepaan maisemiin. Tutustumiskohteina olivat Parolan Panssarimuseo, Pyhän Ristin kirkko, Lepaan kartano ja puutarha sekä Lepaan viinitila ja savipaja. Lounas nautittiin Parolassa. Perinteinen arvonta kuului sekin ohjelmaan. Mukana oli 40 killan jäsentä ystävineen.

Yleistä

Veteraanikilta on perustettu vuonna 1970, tarkoituksenaan pääseuran aatteellinen ja taloudellinen tukeminen. Toinen tarkoitus on vanhan “NoU-hengen” ylläpitäminen ja seuran perinteiden vaaliminen.

Veteraanikilta voi kutsua jäsenekseen 10 vuotta ansiokkaasti seurassa tai seuran hyväksi toimineen nykyisen tai entisen jäsenen. Killan nykyinen jäsenmäärä on 128.

Kilta järjestää jäsenilleen retkiä ja muistaa merkkipäiviään viettäneitä ja poisnukkuneita. Killan järjestämiin vuosittaisiin tapahtumiin kuuluu talvipäivän vietto maaliskuun puolivälissä seuran majalla Alisenjärven rannalla.

Alkukesän retki tehdään vaihteleviin kohteisiin kesäkuun alkupuolella. Retkikohteista toivotaan kiltalaisilta ehdotuksia.

Syyskuussa kokoonnutaan seuran majalle vuosikokoukseen, jossa valitaan henkilöt johtokuntaan. Johtokuntaan kaivataan myös uusia jäseniä.

Jäsenhankinta on tärkeää ja nykyisiltä jäseniltä toivotaankin ehdotuksia henkilöistä, jotka voisivat tulla kyseeseen uusiksi killan jäseniksi. Heitä ovat pitkäaikaiset seuran jäsenet, jotka ovat osallistuneet aktiivisesti seuran toimintaan.

Yksi tärkeä toiminnan muoto on erilaiset muistamiset. Killan johtokunta pyrkii huolehtimaan siitä, ettei kukaan pääse unohtumaan, kun NoU-veteraani viettää merkkipäiväänsä. Myös suruviestin hetkellä, on veteraanikillan ikävä, mutta kunniakas tehtävä muistaa poisnukkunutta.

Toinen muistamisen muoto on nuorten urheilijoiden saavutusten huomioiminen. Heille kilta jakaa stipendejä jaostojen ehdotusten perusteella. Tapauskohtaisesti kilta voi tukea pääseuraa myös muuten taloudellisesti.

Veteraanikillan historiaa

Killan syntysanat lausuttiin 21. helmikuuta 1970 tilaisuudessa, jossa joukko seuran entisiä jäseniä oli kokoontunut viettämään veljes- ja saunailtaa. Tällöin herätettiin ajatus, että olisi aiheellista perustaa seuran veteraanien yhteenliittymä.

Perustava kokous pidettiin kesäkuun 5. päivänä 1970 seuran majalla. Tällöin 26 entistä ja nykyistä seuran jäsentä päätti suuren innostuksen vallitessa perustaa NoU:n Veteraanikilta- nimisen vanhojen jäsenten kerhon.

Osanotto tapahtumiin on luonnollisesti vuosien ja vuosikymmenten aikana vaihdellut jonkin verran, mutta on pääosin ollut kuitenkin innostunutta ja vilkasta. Tarkoituksena on että killan jäsenistö, myös muilla paikkakunnilla asuvat, tuntevat edelleen olevansa seuran suurta perhettä, jota yhdistää vuosien tiivis urheiluseuratoiminta, yhteiset muistot ja kalliit perinteet.

Vuonna 1979 voimaan astuneen liikuntalain myötä veteraanikillasta tuli yksi pääseuran jaosto. Killan puheenjohtajina ovat vuosien saatossa toimineet Lauri Antero (1970-1980), Arvo Viljanen (1980-1985), Allan Rintala (1985-2001), Niilo Mustikkamaa (2002-2012) ja Ilpo Kauranen (2013-).

Kolmeksi vakiintuneen vuotuisen tapaamisen ohella kilta on juhlinut komeammin saavutettuja virstanpylväitä. Osanotto on ollut näihinkin vilkasta. Killan 20-vuotisjuhlat pidettiin syyskuussa 1990 Siuron Knuutilassa, kuten myös 30-vuotisjuhlat elokuussa 2000.

Killan 35-vuotista taivalta juhlittiin seuran majalla vuosikokouksen yhteydessä vuonna 2005. Nokian Veneilijöiden juhlatila Ankkuri toimi juhlatilana kiltalaisten kokoontuessa 40-vuotisjuhliin syksyllä 2010. Viimeisin juhlava tapahtuma oli vuosikokouksen yhteydessä seuran majalla pidetty 45-vuotisjuhla vuonna 2015.

Veteraanikilta 2015
Veteraanikillan kesäretki vuonna 2015 tehtiin Naantaliin. Kuvassa retkeläiset yhteiskuvassa Naantalin satamassa.